საქმიან ქალთა გაერთიანება

,,საქმიან ქალთა გაერთიანება” არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს წარმატებულ საქმიან ქალბატონებს და ხელს უწყობს მათი პარტნიორობის გაღრმავებასა და გაძლიერებას.

 

ორგანიზაციის მისიაა საერთაშორისო დონის წარმატებული ლიდერების გაერთიანება და გლობალურ ეკონომიკურ საკითხებში მათი აქტიური მონაწილეობა. უპირველეს ყოვლისა UBL მიზნად ისახავს ქალების ჩართულობის ზრდას ბიზნეს სექტორში.

 

 

სოფია უდინი, ამერიკა

UBL-ის წევრი